Exporteren als Adobe PDF

Begrippen en Voorwaarden

Alvorens akkoord te gaan met deelname aan het Partnerprogramma (het 'Programma') dient deze partnerovereenkomst (de 'Overeenkomst') zorgvuldig gelezen te worden door de natuurlijke persoon of andere rechtspersoon die deze mogelijk uit gaat voeren (hierna te noemen 'u', 'uw' of de 'Partner'). Het beschrijft de begrippen en voorwaarden die de relatie tussen Rational Group Limited (hierna te noemen 'Rational', 'we', 'onze' of 'ons') en u beheersen, waardoor u een Partner kunt zijn van Rational en de Site(s) kunt vermarkten en promoten. 

Door op de knop 'Ik ga akkoord' hieronder te klikken leeft u na en stemt u in met de in deze Overeenkomst beschreven begrippen en voorwaarden die van tijd tot tijd in overeenstemming met de bepalingen hieronder kunnen worden geactualiseerd of aangepast, en de Overeenkomst is een juridisch bindende overeenkomst tussen u en Rational, dat onderdeel uitmaakt van de bedrijfsgroep die eigenaar is van de Sites en deze exploiteert (de 'Operator').

 1. Inleiding en definities
  • 1.1 Wanneer gebruikt in deze Overeenkomst heeft elk van de volgende begrippen de betekenis zoals hieronder beschreven:
   1. Inzetten betekent het totale bedrag dat door een Gekwalificeerde FTP-Speler is ingezet in alle casinospellen op de FTP-Site(s).
   2. Casinokosten betekent met betrekking tot casinospellen die alleen op de FTP-Site beschikbaar zijn het totaal van: (i) Fair Value-aanpassingen, (ii) bonussen of promotiebedragen die aan de speler gegeven worden, (iii) niet te vorderen omzet (inclusief alle storneringen, ongedaan gemaakte betalingen etc.), (iv) een vast bedrag (dat de gemiddelde afkoopwaarde van elke FTP vertegenwoordigt) toegewezen door Rational aan elke FTP verdiend door een speler op de FTP-Site, (v) een vast bedrag voor juridische, promotionele en operationele kosten, en (vi) redelijke kosten voor betalingsverwerkingsdiensten betaald door Rational aan derden ten aanzien van stortingen van en uitbetalingen aan spelers.
   3. Club is een pokerclub die opgericht is via Home Games.
   4. Clubmanager is een internetgebruiker die een Club begint.
   5. Lid  is een internetgebruiker die lid is van een Club maar geen Clubmanager is.
   6. Commissie heeft de betekenis zoals in bepaling 4.1 hieronder beschreven.
   7. CPA-commissie  betekent commissie berekend op basis van het aantal Gekwalificeerde Pokerspelers per maand.
   8. Ingangsdatum betekent de datum waarop deze Overeenkomst van kracht wordt.
   9. Kosten  betekent Pokerkosten en indien van toepassing Casinokosten.
   10. Fair Value  aanpassingen betekent aanpassingen met betrekking tot de casinospellen die beschikbaar zijn op de FTP-Site onder andere als gevolg van (a) belastingen, heffingen of vergelijkbare verplichte betalingen die berekend of geheven worden over omzet, storting of vergelijkbaar als gevolg van spelersactiviteit of activiteitsvolume en (b) bijdrage aan de jackpotverzekering, waar van toepassing, of vergelijkbare aanpassingen zoals vereist zodat alle toewijzingen aan Inkomstendeling van toepassing zijn op het vrij beschikbare bedrag dat na deze aanpassingen beschikbaar is.
   11. Bruto-omzet FTP uit Casino  betekent de inzetten van een Gekwalificeerde FTP-Speler minus de Winst.
   12. Bruto-omzet FTP uit Poker  betekent de Bruto-omzet uit Ringgames en Bruto-omzet uit Toernooien van een Gekwalificeerde FTP-Speler gegenereerd op de FTP-Site(s).
   13. Bruto-omzet FTP  betekent het totaal van Bruto-omzet FTP uit Poker en Bruto-omzet FTP uit Casino.
   14. FPP betekent de beloningspunten ook wel bekend als 'Full Tilt Points' en die alleen door de Operator worden toegekend aan Gekwalificeerde FTP-Spelers gebaseerd op het bedrag aan Rake dat ingehouden wordt van elke hand en de proportionele contributie van de Gekwalificeerde FTP-Speler aan de Rake.
   15. FTP-Site(s) betekent de Sites die opereren onder het merk Full Tilt Poker onder Sectie 2 van Bijlage A.
   16. FTP betekent de beloningspunten ook wel bekend als 'Full Tilt Points' en die alleen door de Operator worden toegekend aan Gekwalificeerde FTP-Pokerspelers gebaseerd op het bedrag aan Rake dat ingehouden wordt van elke hand en de proportionele contributie van de Gekwalificeerde FTP-Pokerspeler aan de Rake.
   17. Groep  betekent Rational samen met haar dochterondernemingen en elke houdstermaatschappij van Rational, en elke dochteronderneming van een dergelijke houdstermaatschappij, en elk aangesloten bedrijf bij Rational, inclusief, maar niet beperkt tot aangesloten bedrijven die diensten bieden onder de merknamen 'PokerStars' en 'Full Tilt Poker'.
   18. Home Games betekent de online pokerservice genaamd Home Games, die aangeboden wordt door de Operator en beschikbaar is via de PS-Site(s).
   19. Link(s) betekent de banners, tekstlinks en andere links die alle linken naar de Site(s) gepubliceerd op de Website(s).
   20. Marketingcodes  betekent de unieke alfanumerieke reeks verstrekt door de Operator met als doel het aantal Gekwalificeerde PS-Pokerspelers bij te houden en het bedrag aan Commissie te berekenen verschuldigd aan de Partner.
   21. Pokerkosten  betekent, met betrekking tot pokerspellen (zowel ringgames als toernooien) op alleen de PS-Site(s) en FTP-Site(s) het totaal van: (i) freerolls, (ii) bonussen of promotiebedragen die aan de speler gegeven worden, (iii) niet te vorderen omzet (inclusief alle storneringen, ongedaan gemaakte betalingen etc.), (iv) een vast bedrag (dat de gemiddelde afkoopwaarde van elke FPP of FTP, welke van toepassing is, vertegenwoordigt) toegewezen door Rational aan elke FPP of FTP verdiend door een speler op de PS-Site(s) of FTP-Site(s), welke van toepassing is, (v) een vast bedrag voor juridische, promotionele en operationele kosten, (vi) van toepassing zijnde lokale kansspelbelastingen die door de Operator betaald moeten worden (met het van toepassing zijnde tarief op datum van betaling) en/of (vii) redelijke kosten voor betalingsverwerkingsdiensten betaald door Rational aan derden ten aanzien van stortingen van en uitbetalingen aan spelers.
   22. Pot  betekent het centrale geld/de pot die de inzetten van alle spelers bevat gedurende elk pokerspel om ‘echt geld’ op de Site(s).
   23. Programmasite betekent de site gesitueerd op http://www.pokerstarspartners.nl/ of andere sites zoals van tijd tot tijd aangewezen door Rational.
   24. Bruto-omzet PS betekent het totaalbedrag aan Bruto-omzet uit Ringgames en Bruto-omzet uit Toernooien van een Gekwalificeerde PS-Pokerspeler gegenereed uit de PS-Site(s).
   25. PS-Site(s) betekent de Sites die opereren onder het merk PokerStars onder Sectie 1 van Bijlage A.
   26. Gekwalificeerde FTP-Pokerspeler betekent een internetgebruiker zonder eerder account bij welke site dan ook waarvan de Operator eigenaar of operator is (behalve een Gebruikersaccount op een PS-Site) die (i) rechtstreeks via een Link naar de FTP-Site(s) gaat en de software downloadt en installeert; (ii) een nieuw Gebruikersaccount opent; en (alleen van toepassing op CPA-commissie) (iii) het minimumaantal vereiste FTP verdient met in het Gebruikersaccount gestort geld, zoals aan de Partner medegedeeld door Rational.
   27. Gekwalificeerde Speler betekent een Gekwalificeerde PS-Pokerspeler of een Gekwalificeerde FTP-Speler.
   28. Gekwalificeerde PS-Pokerspeler betekent een internetgebruiker zonder eerder account bij welke site dan ook waarvan de Operator eigenaar of operator is (behalve een Gebruikersaccount op een FTP-Site) die (i) rechtstreeks via een Link naar de PS-Site(s) gaat of een Marketingcode invult en de software downloadt en installeert; (ii) een nieuw Gebruikersaccount opent; en (alleen van toepassing op CPA-commissie) (iii) het minimumaantal vereiste FPP verdient met in het Gebruikersaccount gestort geld, zoals aan de Partner medegedeeld door Rational.
   29. Rake  betekent het aandeel ingehouden door of namens de Operator of een van haar partners van de Pot.
   30. Inkomstendeling betekent commissie berekend op basis van de maandelijkse Bruto-omzet PS ofwel de Bruto-omzet FTP minus de maandelijkse Kosten.
   31. Bruto-omzet Ringgames betekent het totaalbedrag van door een Gekwalificeerde Speler bijgedragen Rake in Ringgamehanden gespeeld op de software die te downloaden is van de Site(s). Elke bijdrage van een Gekwalificeerde Speler aan de Rake wordt vastgesteld door het totale bedrag dat een Gekwalificeerde Speler aan de Pot heeft bijgedragen in een Ringgamehand te delen door de grootte van de Pot (waarbij in gevallen waarin de Rake het maximum heeft bereikt zodra de Pot een aangewezen limiet bereikt, de grootte van de Pot voor het berekenen van de bijdrage aan de Rake de grootte van de Pot is als het maximum bereikt wordt, ongeacht de daadwerkelijke grootte van de Pot) in die hand en dit te vermenigvuldigen met het totale bedrag aan Rake dat is ingehouden in die Ringgamehand, ongeacht het aantal spelers dat in deze hand is ingedeeld.
   32. Ringgamehand betekent de handen die gespeeld worden aan tafels waar chips die ingezet worden een bepaald bedrag van het spelerssaldo representeren en aangekocht worden met spelerssaldo als de speler begint met spelen, en aan het einde van het spel weer tegen dezelfde waarde ingewisseld kunnen worden.
   33. Site(s)  betekent de internetsites die de Partner mag vermarkten en promoten ingevolge de voorwaarden van deze Overeenkomst zoals gespecificeerd in Bijlage A van deze Overeenkomst, die van tijd tot tijd geüpdatet kan worden.
   34. Minimaal uit te betalen commissie betekent per Site:
   35. USD 75 (vijfenzeventig Amerikaanse dollar); of,
   36. USD 150 (éénhonderdvijftig Amerikaanse dollar) als de Partner de Commissie via een elektronische overboeking ingevolge bepaling 4.4; of
   37. het equivalent in euro van de bedragen in (i) of (ii) op de datum van de betaling van de Commissie.
   38. Toernooi betekent een toernooi om echt geld dat gespeeld wordt op de Site(s) en bestaat uit handen waarin de chips die ingezet worden geen echte waarde representeren maar het bedrag bepalen dat aan het einde van het toernooi aan spelers betaald wordt gebaseerd op vooraf bepaalde criteria.
   39. Inschrijfgeld betekent de kosten geïnd door of namens de Operator of een van haar partnerbedrijven van de 'buy-ins' betaald door Gekwalificeerde Spelers die zich ingeschreven hebben voor een Toernooi.
   40. Bruto-omzet Toernooien betekent het totaalbedrag aan Inschrijfgeld dat een Gekwalificeerde Speler heeft betaald voor het spelen in de Toernooien op de software die te downloaden is vanaf de Site(s).
   41. Tracker betekent de unieke traceerbare hyperlink (URL) naar de Site(s) verstrekt door Rational aan de Partner met als doel het aantal Gekwalificeerde Pokerspelers bij te houden en het bedrag aan Commissie te berekenen verschuldigd aan de Partner.
   42. Handelsmerken betekent elke merknaam gebruikt, geregistreerd of aangevraagd door Rational of enige entiteit binnen de Groep, inclusief, maar niet beperkt tot de Handelsmerken in bijlage B, die van tijd tot tijd gewijzigd kunnen worden 'POKERSTARS', POKERSTARS.COM', 'FULL TILT POKER', FULLTILTPOKER.COM', 'EPT', LAPT' en 'APPT'.
   43. Bedrijfsgeheimen betekent alle knowhow, bedrijfsgeheimen, marketinginformatie, businessplannen, marktinformatie, klantenbestanden, netwerkklantenlijsten, informatie over toeleveranciers, vertrouwelijke informatie of andere gerelateerde vertrouwelijke informatie aangaande of gerelateerd aan de activiteiten van Rational of enige entiteit binnen de Groep.
   44. Gebruikersaccount betekent een persoonlijk spelersaccount op een Site, geopend in overeenstemming met de van toepassing zijnde begrippen en voorwaarden met betrekking tot de toegang en het gebruik van de Site.
   45. Website(s) betekent die website(s) die eigendom zijn en/of onder controle staan van de Partner en die aangemeld zijn door de Partner als websites die deel uitmaken van het Programma.
   46. Winst betekent het totale bedrag aan winst uitbetaald aan een Gekwalificeerde FTP-Speler uit een casinospel op de FTP-Site.
  • 1.2 De titelkopteksten van de bepalingen in deze Overeenkomst zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak en hebben geen enkele betekenis voor de uitleg van de Overeenkomst. De Inleiding van deze Overeenkomst maakt integraal deel hiervan uit.
  • 1.3 Waar de context het vereist, omvatten woorden in het enkelvoud ook het meervoud en omgekeerd.
 2. Aanvraag om deelnemer te worden van het Programma
  • 2.1 Om partner van Rational te worden dient u een ingevuld Aanvraagformulier voor het Partnerprogramma in te sturen.
  • 2.2   We zullen uw aanvraag beoordelen en u daarna, naar eigen goeddunken, berichten of we uw aanvraag om deel te nemen aan het Programma accepteren, afwijzen of aanvullende informatie van u nodig hebben.
  • 2.3   In het geval dat we aanvullende informatie van u nodig hebben conform bepaling 2.2 hierboven, zal uw aanvraag worden behandeld alsof deze opnieuw is ingediend bij Rational en we zullen deze dan ook in haar geheel beoordelen en u hierna berichten over uw acceptatie of afwijzing voor het Programma zoals bepaald door ons naar eigen goeddunken.
  • 2.4   Zonder op enige wijze onze bevoegdheid om te bepalen dat een Website niet geschikt is voor het Programma te beperken, kunnen we uw aanvraag afwijzen als, naar ons oordeel, wij vaststellen dat enig deel van de inhoud op een Website onwettig, schadelijk, bedreigend, lasterlijk, obsceen, beledigend, of raciaal, etnisch of anderszins laakbaar is inclusief, maar niet beperkt tot, inhoud die gericht is op minderjarigen; seksuele, pornografische of obscene activiteiten laat zien; gewelddadige beelden bevat; discriminerende inhoud bevat (of die nu gebaseerd is op ras, sekse, godsdienst, nationaliteit, etniciteit, seksuele voorkeur, fysieke handicap, geslacht of anderszins) of de intellectuele eigendomsrechten van de Operator of enige andere derde partij schendt.
 3. Beschikking
  • 3.1
  • 3.1 Onderhevig aan de begrippen en voorwaarden van deze Overeenkomst, verleent Rational de Partner, voor de duur zoals beschreven in bepaling 8.1, het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om de Site(s) te vermarkten en te promoten enkel en alleen door de Link(s) of Marketingcodes op zijn Website(s) te plaatsen.
  • 3.2 De Partner zal ten volle Rationals meest recente richtlijnen in relatie tot de Link(s) of Marketingcodes naleven, welke behoren tot en een integraal onderdeel vormen van deze Overeenkomst en worden gepubliceerd op de Programmasite. De richtlijnen voor Partners kunnen van tijd tot tijd naar eigen goeddunken van Rational worden gewijzigd, en het is de verantwoordelijkheid van de Partner om deze richtlijnen regelmatig te bekijken.
  • 3.3 De Partner mag niet zijn rechten en/of verplichtingen onder deze Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, overdragen aan een derde.
  • 3.4 De Partner erkent hierbij dat niets hierin geacht wordt hem exclusiviteit te verlenen in relatie tot het leveren van diensten aan Rational en zal op geen enkel moment enige vorm van exclusiviteit claimen of voorspiegelen aan een derde partij in zijn relatie tot Rational of de manier waarop de Partner de Site(s) vermarkt en promoot (inclusief het aanbieden van bonussen of promoties aan spelers) op de Website(s).
  • 3.5 De Partner erkent en gaat ermee akkoord dat:
   1. de volgende personen zich niet mogen en niet zullen kwalificeren als Gekwalificeerde Spelers als zij behoren tot:
    1. naaste familie van de Partner of andere leden van hetzelfde huishouden als de Partner; en/of
    2. werknemers of consultants die permanent in dienst zijn bij de Partner,
   2. hij zelf geen Gebruikersaccount mag en zal creëren met gebruikmaking van zijn eigen Link of Marketingcodes en zich niet persoonlijk mag kwalificeren als Gekwalificeerde Speler.
  • 3.6 De Partner wordt voorzien van de Link en Marketingcode om exclusief door de Partner gebruikt te worden ingevolge deze Overeenkomst en het is de Partner verboden de Link en/of Marketingcode over te dragen aan een derde partij voor het gebruik hiervan.
  • 3.7 De Partner erkent dat niets, ongeacht of het in deze Overeenkomst staat of ergens anders, op welke manier dan ook, beschouwd wordt als verplichting voor Rational of de Operator om een Site te exploiteren en de exploitatie van de Operator van welke Site dan ook in alle markten is te allen tijde naar eigen goeddunken van de Operator.
 4. Uitbetaling
  • 4.1 Afhankelijk van het naleven van de Partner van de voorwaarden van deze Overeenkomst, zal Rational de Partner een commissie te betalen die ofwel CPA-commissie ofwel Inkomstendeling zal zijn zoals aangegeven en omschreven door Rational in haar berichtgeving van haar acceptatie van uw aanvraag voor het Programma (de 'Commissie'). Om misverstanden te voorkomen, voor het berekenen van Commissie gebaseerd op Inkomstendeling, telt voor de Bruto-omzet FTP alleen de Bruto-omzet FTP uit Casino van spelers die Gekwalificeerde FTP-Speler werden op of na de datum waarop casinospellen beschikbaar werden op de FTP-Site in het rechtsgebied waar die speler inwoner was of woonde toen hij een Gekwalificeerde FTP-Speler werd.
  • 4.2 Om de Commissie te berekenen zal Rational de Tracker- en/of Marketingcodes gebruiken die door de Partner gebruikt worden en Rational heeft geen enkele verplichting de Partner enige Commissie te betalen indien de Partner de Trackers en/of Marketingcodes niet of foutief gebruikt.
  • 4.3 De Partner gaat hierbij akkoord dat Rationals metingen en berekeningen in relatie tot de Commissie bindend zijn en niet aan herziening of beroep zullen worden onderworpen, behoudens in het geval van een overduidelijke fout.
  • 4.4 Betalingen van Commissie aan de Partner ingevolge deze bepaling 4 zullen worden uitgevoerd door Rational binnen 31 dagen na het eind van de voorafgaande kalendermaand waarop deze Commissie betrekking heeft. De betalingen worden overgeboekt naar het Gebruikersaccount van de Partner, behalve voor Partners die in Italië, Frankrijk of de Verenigde Staten wonen. Voor hen zal de Commissie uitbetaald worden via een elektronische overboeking.
  • 4.5 De Partner mag maar één Gebruikersaccount op een PS-Site gebruiken om de Commissie op te ontvangen ingevolge deze Overeenkomst, tenzij anders bepaald door het Bedrijf.
  • 4.6 Rational is niet verplicht Commissie te betalen totdat de Commissie per Site gelijk is aan of groter is dan de Minimaal uit te betalen commissie.
  • 4.7Rational behoudt zich het recht voor alle Commissie te onderzoeken op mogelijke fraude van de kant van de Partner of van de kant van de Gekwalificeerde Speler. In het geval dat Rational het in alle redelijkheid waarschijnlijk acht dat er sprake is van fraude in relatie tot het genereren van de Commissie, heeft Rational het recht zulke Commissie te onthouden of een passend bedrag in te houden op toekomstige betalingen van Commissie. Met betrekking tot deze Overeenkomst en bij wijze van voorbeeld zal behoren tot de term 'fraude', maar niet zijn beperkt tot, daadwerkelijke of gepoogde (i) stornering door een Gekwalificeerde Speler in relatie tot zijn oorspronkelijke storting, (ii) samenspanning van de zijde van de Gekwalificeerde Speler met een andere speler op de Site(s); (iii) het aanbieden of verstrekken door de Partner of een derde partij van enige ongeautoriseerde beloning (financieel of anderszins) aan potentiële Gekwalificeerde Spelers (inclusief maar niet beperkt tot het delen van door de Partner verdiende Commissie die verdiend is via het promoten van Home Games); of (iv) het door Gekwalificeerde Spelers creëren van meerdere Gebruikersaccount met als doel het misbruiken van promoties of bonussen die de spelers worden aangeboden.
  • 4.8 De Partner komt niet in aanmerking voor het ontvangen van Commissie van Rational voor een nieuw Gebruikersaccount gecreëerd via een computer of mobiel apparaat (inclusief, maar niet beperkt tot, een desktop computer, draagbare computer, mobiele telefoon, PDA, tablet of elk ander soort mobiel apparaat dat nu bestaat of hierna nog ontwikkeld wordt) (een 'Apparaat'), als er al eerder een Gebruikersaccount geopend is via dat Apparaat (behalve als het nieuwe Gebruikersaccount op een PS-Site gecreëerd wordt en het bestaande Gebruikersaccount op een FTP-Site was en andersom), ongeacht of de Partner in aanmerking kwam om Commissie te ontvangen van Rational voor dit Gebruikersaccount.
  • 4.9In het geval dat Rational de Partner ervan op de hoogte stelt dat een Gekwalificeerde Speler door Rational is geselecteerd om lid te worden van 'Team PokerStars: Pro', 'Team PokerStars: Online', of 'FullTiltPoker Professionals' erkent de Partner en gaat deze er hierbij mee akkoord dat de Gekwalificeerde Speler vanaf de kalendermaand direct na de datum van deze notificatie niet meer gelinkt is aan de Partner en de Partner niet langer in aanmerking komt voor welk soort Commissie dan ook met betrekking tot deze Gekwalificeerde Speler.
 5. Verklaringen en verplichtingen van de Partner
  • 5.1 De Partner verklaart Rational dat hij het vermogen, de ervaring, expertise en middelen heeft om al zijn hieronder beschreven verplichtingen uit te voeren.
  • 5.2 De Partner gaat ermee akkoord de Link(s) of Marketingcodes op zijn Website(s) te plaatsen, er zorg voor te dragen dat de Link(s) op elk moment het juiste format heeft en zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rational geen link vanaf zijn Website(s) naar de Site(s) te creëren anders dan de Link(s).
  • 5.3 De Partner mag alleen banners plaatsen die deel uitmaken van de Link(s) op hun Website(s) door te linken naar de bannerserver die voor dit doeleind beschikbaar is gesteld door Rational, en zonder voorafgaande toestemming van Rational op geen enkele andere manier.
  • 5.4 De Partner gaat ermee akkoord zich naar vermogen in te spannen om de Site(s) te vermarkten en promoten, op een manier die voldoet aan een goede bedrijfsethiek en in goed vertrouwen jegens Rational.
  • 5.5 De Partner zorgt, als de vorm van Commissie die hij ontvangt van Rational gebaseerd is op Inkomstendeling ingevolge bepaling 4.1 hierboven, dat hij minimaal 1 (één) Gekwalificeerde PS-Pokerspeler per 90 dagen genereert per PS-Site waarvoor onder deze Overeenkomst marketingactiviteiten voor worden uitgevoerd (voor Inkomstendeleing gegenereerd uit de PS-Sites) en 1 (één) Gekwalificeerde FTP-Speler per 90 dagen per FTP-Site waarvoor onder deze Overeenkomst marketingactiviteiten voor worden uitgevoerd (voor Inkomstendeleing gegenereerd uit de FTP-Sites).
  • 5.6 De Partner garandeert en zorgt dat er geen juridische, commerciële, contractuele of andere beperking is, die hem verhindert of mogelijk verhindert om volledig aan zijn verplichtingen te voldoen conform deze Overeenkomst. De Partner zal, mocht er, op enig moment tijdens de volledige looptijd van de Overeenkomst, zich iets voordoen dat hem verhindert om volledig te voldoen aan zijn verplichtingen ingevolge deze Overeenkomst, Rational onmiddellijk hiervan op de hoogte zal stellen en Rational heeft dan het recht deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder voorafgaand bericht en zonder dat Rational verplicht is verdere betalingen te doen aan de Partner volgend op de beëindiging.
  • 5.7 De Partner verklaart en waarborgt dat hij de wetten die betrekking hebben op zijn activiteiten en verplichtingen ingevolge deze Overeenkomst bestudeerd heeft en onafhankelijk heeft geconcludeerd dat hij deze Overeenkomst kan aangaan en kan voldoen aan zijn verplichtingen ingevolge deze Overeenkomst zonder enige van toepassing zijnd wetsartikel te schenden.
  • 5.8 Zonder afbreuk te doen aan bepaling 5.5 hierboven, erkent de Partner en gaat hij ermee akkoord dat het onder de verplichtingen van deze Overeenkomst ten strengste verboden is de Site(s) te vermarkten en promoten aan inwoners van de Verenigde Staten of territoria van de Verenigde Staten en dat het inwoners van de Verenigde Staten of territoria van de Verenigde Staten niet toegestaan is een Gekwalificeerde Speler te worden.
  • 5.9 De Partner zal zich bij activiteiten op het gebied van marketing en promotie onder deze Overeenkomst houden aan de gerechtelijke beperkingen die van toepassing zijn op elke Site en gehouden zijn aan de van toepassing zijnde spellicentie voor die Site, inclusief het alleen vermarkten van een specifieke Site die onderworpen is aan een spellicentie voor de inwoners van het land waar dit volgens de wet vereist is onder de voorwaarden van de spellicentie.
  • 5.10 De Partner zal alle redelijke instructies ontvangen van Rational in relatie tot de activiteiten van de Partner op het gebied van marketing en promotie van de Site(s) opvolgen inclusief, maar niet beperkt tot, elke instructie ontvangen van het Bedrijf waarin de Partner verzocht wordt informatie te publiceren op de Website(s) aangaande nieuwe features en promoties op de Site.
  • 5.11 De Partner erkent dat de plaatsing van de Link(s) op de Website(s) en het gedrag van de Partner als een partner potentieel aanzienlijke schade kan toebrengen aan de Handelsmerken, en aan de reputatie en goodwill van Rational en enige andere entiteit binnen de Groep en dat de Partner zich altijd op zo’n manier zal gedragen dat geen schade wordt toegebracht aan dergelijke Handelsmerken, goodwill en reputatie.
  • 5.12 De Partner zal geen enkele Link(s) wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rational.
  • 5.13De Partner zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rational geen prikkels (financieel of anderszins) aanbieden of verstrekken aan enige Gekwalificeerde Speler of potentiële Gekwalificeerde Speler.
  • 5.14 De Partner bevestigt dat hij op elk moment volledig verantwoordelijk is voor de ontwikkeling, exploitatie en het beheer van de Website(s) en voor alle materialen die verschijnen op de Website(s). De Partner zal er zorg voor dragen dat er op geen enkel moment materiaal op de Website(s) verschijnt dat zorgt of zou kunnen zorgen dat de Website(s) verward wordt met de Site(s), of dat het intellectuele eigendom van anderen bevat, waarvoor de Partner niet de juiste gebruikslicenties heeft, informatie die lasterlijk, frauduleus of aanstootgevend is of enige andere informatie die kan leiden tot juridische actie of dergelijke. De Partner vrijwaart en stelt te allen tijde schadeloos Rational en haar managers, aandeelhouders, medewerkers, directeuren, agenten, en rechtsopvolgers voor enige en alle vorderingen, acties, aanklachten, eisen, schades, verliezen, aansprakelijkheid en alle kosten en onkosten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, advocatenkosten) gerelateerd aan de ontwikkeling, exploitatie, beheer en inhoud van de Website(s).
  • 5.15 De Partner zal zich onthouden van het vermarkten van de Site(s) op zo’n manier dat hij mogelijk concurrentie aangaat met Rationals en/of de Groeps eigen marketinginspanningen, tenzij de Partner vooraf schriftelijke toestemming ontvangen heeft van Rational dienaangaande. Slechts ter illustratie, de volgende activiteiten zullen worden beschouwd als activiteiten, die indien zij uitgevoerd worden door de Partner, concurreren met de Groeps eigen marketinginspanningen en die onder deze Overeenkomst verboden zijn: (i) het plaatsen van Links op een internetsite waarop de Groep advertenties plaatst voor de Site(s); (ii) het plaatsen van een Link op een internetsite anders dan de Website(s); en (iii) de promotie van de Site(s) door middel van trefwoordadvertenties via internetzoekmachines. Schending van voorafgaande bepalingen door de Partner zullen een inbreuk op deze Overeenkomst vormen, en Rational blijft volledig bevoegd (i) deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden in het geval van een dergelijke inbreuk en (ii) de Partner voor onbepaalde tijd alle commissie te onthouden verkregen in zijn voordeel via dergelijke concurrerende activiteiten.
  • 5.16 De Partner mag zich niet voordoen als, of als vertegenwoordiger van Rational enige andere entiteit binnen de Groep of haar agenten, medewerkers of professionele pokerspelers op elk forum, inclusief sociale netwerksites.
  • 5.17 De Partner zal, als Rational hierom verzoekt, kopieën van zijn persoonlijke documenten overleggen (bijvoorbeeld een kopie van het paspoort of een ander door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs van de Partner), of, als de Partner een bedrijf is, zulke documenten van het bedrijf waar Rational om verzoekt om Rational de kans te geven hun verplichtingen aangaande van toepassing zijnde wetten met betrekking tot witwassen en wetgeving na te komen.
 6. Verdere verplichtingen van de Partner - Home Games
  • 6.1 Home Games biedt spelers de mogelijkheid om vrienden en bekenden uit te nodigen om homegames te spelen, ongeacht waar ter wereld ze zich bevinden. De essentie van Home Games is dat een speler ervoor kan kiezen ringgames en toernooien te spelen in allerlei varianten en het gemak, de competitie en het plezier kan beleven van online homegames met mensen die hij kent. Het gebruik van de Partner van Home Games moet bijdragen aan en in overeenstemming zijn met de essentie van Home Games. Spelersgegevens, klassementen, clubstatistieken en nog vele andere spelresultaten ('Datatools') worden via Home Games aangeboden met als enige doel de sociale en competitieve beleving onder vrienden en bekenden te bevorderen. Geen van de Datatools, noch enige andere informatie die afgeleid wordt van de Datatools mag gebruikt of verstrekt worden aan een Clubmanager, Lid of andere derde partij om er financieel voordeel uit te halen. De Operator behoudt zich het recht voor om de Partner in het geval van misbruik of verdenking van misbruik van de essentie van Home Games of het gebruik van Datatools of informatie afgeleid van de Datatools om financieel voordeel te behalen te schorsen van het gebruik van Home Games en/of de van toepassing zijnde Club te sluiten, naar eigen goeddunken.
  • 6.2 U heeft het recht Home Games te vermarkten en promoten door de Marketingcodes en/of Links op uw Website te plaatsen als onderdeel van de licentie die verleend is ingevolge bepaling 3.1 hierboven.
  • 6.3 Het is u toegestaan, ook via e-mail, om de gebruikers van uw Website uit te nodigen om Clubmanager te worden en uw Marketingcode en/of Link aan deze uitnodiging toe te voegen. ECHTER, het is strikt verboden voor elke derde partij, inclusief maar niet beperkt tot de gebruikers van uw Website, Clubmanagers of Leden, om potentiële Clubleden uit te nodigen en daarbij de Link en/of Marketingcode die op basis van deze Overeenkomst verstrekt is te gebruiken.
  • 6.4 Het is strikt verboden een Marketingcode en/of Link die ingevolge deze Overeenkomst is verstrekt te vermelden, of op wat voor manier dan ook een beloning in welke vorm dan ook aan te bieden in een uitnodiging die u naar een derde partij, inclusief maar niet beperkt tot de gebruikers van uw Website, stuurt om lid te worden van een Club die u bent begonnen.
  • 6.5 Het is verboden een derde partij, inclusief maar niet beperkt tot de gebruikers van uw Website te verzoeken Leden voor een Club uit te nodigen door het gebruik van de Link en/of Marketingcode, welke u verstrekt is ingevolge deze Overeenkomst.
  • 6.6 Het is u niet toegestaan een beloning in wat voor vorm dan ook (expliciet of impliciet, financieel of anderszins) via e-mail, Websitepublicatie of via welke andere media dan ook (online of offline) aan te bieden of te verstrekken aan een derde partij door gebruik te maken van Home Games met inbegrip van het delen door jou van enige Commissie door jou verdiend met gebruikmaking van Home Games.
  • 6.7 Het is verboden om Home Games te gebruiken op een manier, welke dan ook, die het product misbruikt (inclusief het gebruik ervan om Commissie te verhogen die anders aan u betaald zouden worden).
  • 6.8 In het geval van overtreding van bepaling 6 of het ondernemen van acties om de verboden hierin te omzeilen, behouden we ons het recht voor om naar eigen goeddunken naar onze mening gepaste actie te ondernemen inclusief het sluiten van alle relevante Clubs en/of het beëindigen van de Overeenkomst.
  • 6.9 Uw recht om Home Games te gebruiken zoals u in deze paragraaf 6 wordt verleend kan op elk moment naar eigen goeddunken door ons herroepen worden en is onderworpen aan verdere voorwaarden en/of beperkingen welke wij van tijd tot tijd naar eigen goeddunken kunnen afkondigen, zoals, maar niet beperkt tot het begrenzen van het aantal of percentage Leden in een Club die via een Tracker aan u gelinkt zijn.
 7. Intellectuele eigendomsrechten
  • 7.1 Met als enig doel dat de Partner zijn verantwoordelijkheden en verplichtingen ingevolge deze Overeenkomst kan uitvoeren en voor de duur van de Overeenkomst verleent Rational de Partner een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en te herroepen licentie om de Handelsmerken te gebruiken doch slechts in samenhang met het plaatsen van de Link(s) en Marketingcodes op de Website(s). Deze licentie kan niet gesublicenseerd worden, toegewezen of anderszins door de Partner overgedragen worden.
  • 7.2 De Partner zal geen gebruik maken van de Handelsmerken of Bedrijfsgeheimen van PokerStars op een manier die niet in deze Overeenkomst staat vermeld zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rational. Met name, is het de Partner niet toegestaan om:
   1. een domeinnaam te registreren; of
   2. te bieden op een zoekterm op welke internetzoekmachine dan ook; of
   3. een sub-domeinnaam te gebruiken


   die bevat, incorporeert of bestaat uit de Handelsmerken of enige domeinnaam die verwarrend gelijk is aan de Handelsmerken.
  • 7.3 Bij de uitvoering van deze Overeenkomst en als blijvende verplichting zal de Partner Rational informeren over alle domeinnamen die hij in bezit heeft die bepaling 7.2 schenden. Zodra wij bemerken dat u een domeinnaam geregistreerd heeft die bepaling 7.2 schendt, wordt u hiervan op de hoogte gesteld en dient u de domeinnaam onmiddellijk en gratis over te dragen aan een bedrijf dat wij aanwijzen. UW VERPLICHTING GEREGISTREERDE DOMEINNAMEN DIE BEPALING 7.2 SCHENDEN OVER TE DRAGEN STREKT ZICH UIT TOT DOMEINNAMEN GEREGISTREERD VOORAFGAAND AAN DE INGANGSDATUM VAN DEZE OVEREENKOMST. Totdat de domeinnaam is overgedragen aan het aangewezen bedrijf dient u te zorgen dat de registratie van de domeinnaam niet verloopt. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, alle Commissiebetalingen inhouden die wij mogelijk aan u verschuldigd zijn tot de domeinnaam is overgedragen.
  • 7.4 Niets in deze Overeenkomst zal worden beschouwd of begrepen als een overdracht van enige entiteit binnen de Groep, inclusief Rational aan de Partner van enig recht op de Handelsmerken of Bedrijfsgeheimen of enig ander intellectueel eigendom op welk gebied dan ook en, in het bijzonder, gaat de Partner ermee akkoord geen aanvraag voor een handelsmerk die verwarrende gelijkenis vertoont met de Handelsmerken in te dienen in welk rechtsgebied dan ook.
  • 7.5De Partner erkent hierbij dat alle informatie gerelateerd aan alle Gekwalificeerde Spelers het exclusieve en uitsluitende eigendom is van de Operator en dat de Partner geen enkel recht hierop heeft.
  • 7.6 Rational en elke entiteit binnen de Groep behouden al hun intellectuele eigendomsrechten op de Handelsmerken en Bedrijfsgeheimen voor en kunnen de licentie toegekend aan de Partner op elke moment naar eigen goeddunken intrekken door de Partner schriftelijk te informeren over een dergelijke intrekking. De Partner zal niet de Handelsmerken ongeldig, niet handhaafbaar verklaren of het eigendom van de Handelsmerken aanvechten met welke actie of gerechtelijke stappen dan ook en zal geen actie ondernemen die enige rechten op de Handelsmerken van de entiteiten binnen de Groep kan schaden.
 8. Duur en beëindiging
  • 8.1 Deze Overeenkomst is van kracht vanaf de Ingangsdatum en blijft volledig van kracht tot hij beëindigd wordt overeenkomstig de bepalingen in deze Overeenkomst.
  • 8.2 U kunt deze Overeenkomst op elk moment beëindigen, met of zonder opgaaf van reden door ons schriftelijk hiervan op de hoogte te stellen.
  • 8.3 In het geval dat een van het volgende voorkomt:
   1. niet-nakoming door de Partner van een bepaling uit deze Overeenkomst: of
   2. u zich, naar het redelijk oordeel van Rational, op een manier gedragen heeft die de aard van deze Overeenkomst ondermijnt; of
   3. het Gebruikersaccount van de Partner om welke reden dan ook is gesloten door de Operator,


  • behoudt Rational het volledige recht (zonder afbreuk te doen aan haar andere rechten of middelen onder deze Overeenkomst, elke andere overeenkomst, wettelijk of anders) om (i) deze Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en/of (ii) de Partner voor onbepaalde tijd Commissie te onthouden die als direct resultaat van de niet-nakoming verdiend is.
  • 8.4. We kunnen deze Overeenkomst op elk moment beëindigen met een schriftelijke opzegtermijn van 7 dagen.
  • 8.5 In het geval de Partner een overdracht moet doen ten gunste van zijn schuldeisers of een constructie aangaat met zijn schuldeisers; of een ontvangende of houdstermaarschappij heeft aangesteld of hiervan een aanschrijving heeft ontvangen; of overgaat tot vrijwillige of verplichte liquidatie (anders dan met het doel van een solvable reconstructie of consolidatie); of aangeschreven is op basis van administratief recht of betrokken in een procedure in verband met insolvabiliteit of een vergelijkbaar scenario; of de bedrijfsvoering staakt of (in geval van een natuurlijk persoon) geacht wordt niet in staat te zijn aan zijn schulden te voldoen of geen redelijk uitzicht te hebben dit te kunnen doen, kunnen we deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen.
  • 8.6 Zonder afbreuk te doen aan enige andere rechten en oplossingen van Rational onder deze Overeenkomst, kan Rational deze Overeenkomst onmiddellijk beëindigen als zij naar eigen goeddunken vaststelt dat de Partner een concurrent van Rational en/of een andere onderneming binnen dezelfde Groep is geworden.
  • 8.7 Beëindiging van deze Overeenkomst zal geen van de verplichtingen van de partijen die onder deze Overeenkomst vallen opheffen welke door hun aard of context bedoeld te zijn na de beëindiging van deze Overeenkomst voort te duren.
  • 8.8Niettegenstaande bepaling 8.5 en 8.6 hierboven en voor alle duidelijkheid, zij hierbij verhelderd dat Rational niet aansprakelijk gesteld kan worden enige Commissie te betalen voor Gekwalificeerde Spelers als deze Gekwalificeerde Spelers gegenereerd worden via de Link(s) en/of Marketingcodes na beëindiging van deze Overeenkomst.
  • 8.9 Volgend op de beëindiging van deze Overeenkomst en de betaling van de gelden aan de Partner verschuldigd tot aan het moment van de beëindiging, zal Rational geen enkele verplichting hebben tot aanvullende Commissiebetalingen aan de Partner.
  • 8.10 Na beëindiging zal de Partner onmiddellijk alle Link(s), Marketingcodes, Handelsmerken en elk ander materiaal in welke vorm dan ook verstrekt door of namens Rational aan de Partner ingevolge deze Overeenkomst verwijderen van de Website(s) en het gebruik ervan staken en alle licenties en rechten toegekend in deze Overeenkomst aan de Partner zullen onmiddellijk eindigen. Het voorgaande weerhoudt u niet van het linken naar de homepage van de Site(s) voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik met betrekking tot Home Games. Na beëindiging van de Overeenkomst zal de Partner alle vertrouwelijke informatie onder zijn controle of in zijn bezit per omgaande retourneren aan Rational.
 9. Disclaimer en Beperking van Aansprakelijkheid
  • 9.1 Rational noch de Operator garandeert dat de Site(s) of bijbehorende software zonder fouten is of zonder onderbrekingen en is niet aansprakelijk voor de consequenties van fouten of onderbrekingen. Verder geven Rational noch de Operator waarborg of garantie, expliciet of impliciet, aan de Partner ten aanzien van enige zaak vermeld in deze Overeenkomst, de kwaliteit, verkoopbaarheid, geschiktheid voor enig gebruik of bruikbaarheid van de Site(s) of de software.
  • 9.2 In geen enkel geval zal een van beide partijen aansprakelijk zijn ten opzichte van de ander voor indirecte, incidentele, gevolg-, speciale of opgelegde schades (met inbegrip van verlies van inkomsten, winsten of data) voortkomend uit enige bepaling van deze Overeenkomst of zaken gerelateerd aan de bepalingen hiertoe behorend. Rationals cumulatieve maximumaansprakelijkheid voortvloeiend uit deze Overeenkomst zal niet uitstijgen boven het totaalbedrag aan Commissie die betaald of verschuldigd is aan de Partner ingevolge de bepalingen van deze Overeenkomst. De term ‘indirecte, incidentele, gevolg-, speciale of opgelegde schades’ zoals gebruikt in deze bepaling 9.2 bevat geen aanvullende of toegenomen directe kosten van Rational en/of de Operator veroorzaakt door de daden van de Partner bestaande uit een schending van de Overeenkomst.
  • 9.3 De Partner verklaart en garandeert dat hij onafhankelijk de wenselijkheid van optreden als een partner van Rational heeft beoordeeld en, anders dan hierin beschreven, niet afhankelijk is van enige verklaring, garantie of uitspraak van Rational.
 10. Vrijwaring
  De Partner zal Rational, de Operator, de Groep en haar aandeelhouders, directeuren, managers, medewerkers, agenten en vertegenwoordigers, en rechtsopvolgers verdedigen, vrijwaren en schadeloosstellen tegen en voor enige en alle aansprakelijkheid, verliezen, schade en alle kosten, met inbegrip van advocatenhonoraria en kosten, voortkomend uit, ontstaan door, of op enige wijze gerelateerd aan (a) enige daadwerkelijke of vermeende inbreuk van de Partner op een garantie, verklaring of garantstelling van de Partner vallend onder deze Overeenkomst; (b) de uitvoering van de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de Partner onder deze Overeenkomst; (c) de nalatigheid van de Partner in de uitvoering van zijn verantwoordelijkheden en verplichtingen onder deze Overeenkomst; en/of (d) alle schade die direct of indirect wordt veroorzaakt door de nalatigheid van de Partner of door bewuste acties of tekortkomingen of onbevoegd gebruik van de Link(s).
 11. Vertrouwelijkheid
  Alle informatie betreffende de operaties, gebouwen, personeel, directeuren van de Operator en/of Rational of enig andere gegevens die redelijkerwijs als informatie slechts voor intern gebruik beschouwd kunnen worden zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld door de Partner. Dit is met inbegrip van (maar niet beperkt tot) alle correspondentie tussen Rational en de Partner, en alle informatie betreffende het aantal spelers op de Site(s), Rakebedragen en alle andere financiële, statistische of andere informatie die door Rational aan de Partner verstrekt is, of deze informatie nu een merkteken bevat dat de vertrouwelijkheid bevestigt of niet. Al deze informatie blijft ook vertrouwelijk na het einde van de looptijd van deze Overeenkomst tot de informatie niet meer vertrouwelijk is, zonder daarbij deze Overeenkomst of elke andere geheimhoudingsverklaring die Rational de Partner verplicht te tekenen te breken. Rational kan van de Partner eisen dat hij een geheimhoudingsverklaring ondertekent als zij, naar eigen goeddunken, vaststelt dat de informatie die zal worden overgedragen aan de Partner zulke aanvullende geheimhoudingscontracten vereist.
 12. Onafhankelijk onderzoek
  U bevestigt dat u de Overeenkomst heeft gelezen, de gelegenheid heeft gehad uw eigen juridische adviseurs te raadplegen indien u dat wenste, en gaat akkoord met al haar begrippen en voorwaarden. U bevestigt dat u onafhankelijk de wenselijkheid van deelname aan het Programma heeft beoordeeld en dat u niet afhankelijk bent van een verklaring, garantie of uitspraak anders dan beschreven in deze Overeenkomst.
 13. Wijziging
  Rational behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst of enig deel daarvan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken of aan te passen. U bent binnen 14 dagen na plaatsing van de gewijzigde Overeenkomst op de Programmasite aan die gewijzigde Overeenkomst gebonden. Wij bevelen u dan ook aan om de Programmasite regelmatig te bezoeken en de in de versie van de dan geldende Overeenkomst opgenomen begrippen en voorwaarden te checken. Uw voortgezette deelname aan het Programma wordt geacht een bevestiging te vormen van uw instemming met eventuele wijzigingen van de Overeenkomst.
 14. Algemeen
  • 14.1Alle berichtgeving, verzoeken, aanvragen en alle overige communicatie (tenzij anders gespecificeerd in deze Overeenkomst) in het kader van deze Overeenkomst zullen schriftelijk plaatsvinden en worden als ontvangen beschouwd 72 uur na aangetekende verzending, of indien persoonlijk afgeleverd of verstuurd per e-mail, op het moment van aflevering aan de partijen. Berichten van u aan Rational in relatie tot deze Overeenkomst of het Programma moeten normaal gesproken per e-mail verstuurd worden naar affiliates@pokerstarspartners.com.
  • 14.2Deze Overeenkomst zal, nadat ze van kracht is geworden, de gehele overeenkomst vormen tussen de partijen met betrekking tot dit onderwerp en hiermee vervallen alle eerdere afspraken, zowel mondeling als schriftelijk, tussen de partijen in relatie tot dit onderwerp, en zal alle eerdere overeenkomsten tussen de partijen, of ze nu mondeling of schriftelijk gemaakt zijn, vervangen als deze hierop betrekking hebben.
  • 14.3Hierbij is overeengekomen dat de Partner een onafhankelijke leverancier is en noch deze Overeenkomst, nog enig begrip of enige bepaling hiertoe behorend, zal worden beschouwd als het creëren van een partnerschap, joint venture of agentuurverhouding of als het verlenen van een franchise tussen de partijen.
  • 14.4Indien enige bepaling van deze Overeenkomst door een bevoegde rechtbank met jurisdictie beschouwd zal worden als illegaal, ongeldig of niet uitvoerbaar, zullen de resterende bepalingen volledig van kracht en effectief blijven.
  • 14.5Geen enkele verklaring van afstand van enigerlei niet-nakoming van bepalingen van deze Overeenkomst, zal een verklaring van afstand vormen met betrekking tot een eerdere, gelijktijdige of latere niet-nakoming van dezelfde of enige andere bepaling hiervan, en geen verklaring van afstand zal van kracht zijn tenzij schriftelijk gedaan en ondertekend door een geautoriseerde vertegenwoordiger van de partij die afstand doet.
  • 14.6Deze Overeenkomst en alle daarop betrekking hebbende aangelegenheden worden beheerst door en dienen te worden uitgelegd conform het recht van het eiland Man. U gaat er onherroepelijk mee akkoord dat de desbetreffende rechter op het eiland Man exclusief bevoegd zal zijn in relatie tot een vordering, geschil of verschil van mening betreffende deze Overeenkomst en alle daarop betrekking hebbende aangelegenheden, en u doet onherroepelijk afstand van elk recht dat u eventueel heeft om bezwaar te maken tegen een daar aangespannen geding, of om te stellen dat het geding bij de verkeerde rechter is aangespannen of dat die rechter niet bevoegd is. Niets in deze bepaling beperkt het recht van Rational gerechtelijke stappen tegen u te ondernemen bij een andere bevoegde rechtbank, noch zal het ondernemen van gerechtelijke stappen in enige ander rechtsgebied uitsluiten dat gerechtelijke stappen worden ondernomen in andere rechtsgebieden, of dit nu tegelijkertijd is of niet, en voor zover de wet van een dergelijke ander rechtsgebied dit toestaat.
  • 14.7Om alle twijfel weg te nemen is hierbij verklaard dat de Partner onder geen enkele omstandigheid de bevoegdheid zal hebben Rational te binden, verplichten of te committeren op wat voor manier dan ook of schulden of verplichtingen aan te gaan namens haar, noch zal de Partner op enig moment het voordoen alsof hij dergelijke bevoegdheden heeft, tenzij zulke bevoegdheden expliciet zijn toegekend aan de Partner in een schriftelijke verklaring.
  • 14.8Bij strijdigheid tussen de Engelstalige versie van deze overeenkomst en vertalingen daarvan in enige andere taal is de Engelstalige versie bindend.

BIJLAGE A

Sectie 1. PS-Sites

http://www.pokerstars.com
www.pokerstars.fr – alleen door de Partnet te vermarketen en promoten aan inwoners van Frankrijk
http://www.pokerstars.be
www.pokerstars.dk
www.pokerstars.it
www.pokerstars.es
www.pokerstars.ee
www.pokerstars.eu

Sectie 2. FTP-Sites

www.fulltiltpoker.com
www.fulltiltpoker.eu

BIJLAGE B
HANDELSMERKEN

PokerStars
PokerStars.com,
PokerStars.net,
European Poker Tour,
EPT,
Latin American Poker Tour,
LAPT,
Asia Pacific Poker Tour,
APPT,
ANZPT,
North American Poker Tour,
NAPT,
PokerStars Caribbean Adventure,
PCA,
UKIPT,
Estrellas Poker Tour,
ESPT,
Portugal Poker Series,
PPS,
France Poker Series,
FPS,
Italian Poker Tour,
IPT,
World Championship of Online Poker,
WCOOP,
World Cup of Poker,
WCP,
Sunday Million;
Home Games;
Full Tilt Poker;
FTP; en

Rush Poker.